tytuł pracy doktorskiej: „Analiza skuteczności tłumików wiskotyczno - wahadłowych i cieczowych kolumnowych"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011r.