tytuł pracy doktorskiej: „Wytrzymałość i odkształcalność ceglanego muru – ocena na podstawie badań nieniszczących i małoniszczących"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo /  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018r.