tytuł pracy doktorskiej: „Delimitacja Stref Płatnego Parkowania w obszarach miejskich"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: transport /  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018r.