tytuł pracy doktorskiej: „Analiza przyczyn i modele predykcji opóźnień w realizacjach obiektów mostowych"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo /  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.09.2018r.