tytuł pracy doktorskiej: „„Modeling the process of planning freight deliveries by cargo bicycles in cities” („Modelowanie procesu planowania dostaw ładunków rowerami towarowymi w miastach")
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina:  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 31.08.2021r.

link do BIP