tytuł pracy doktorskiej: „Ocena jakości eksploatacyjnej drogi szynowej na podstawie jej diagnostyki"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: transport/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.10.2010r.