W dniu 3 listopada 2023 r. Wydział Inżynierii Lądowej PK ponownie stał się stroną ważnej umowy.

Firma ERBUD International Sp. z .o. z siedzibą w Jasionce to kolejne przedsiębiorstwo, które podpisało porozumienie o współpracy w Wydziałem oraz zareagowało na losy studentów z Ukrainy – dla najlepszych fundując stypendia.

W gabinecie, w obecności JM Rektora prof. Andrzeja Szaraty spotkali się: prezes ERBUD International Sp. z o.o. Mirosław Młynarski, Renata Osypka, Edward Zięcina oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

Strony podpisując umowę zobowiązały się do stałej, swobodnej wymiany wiedzy i transferu doświadczeń w obszarze kształcenia, wymiany studenckiej i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki współpracy.

fot. Jan Zych