7 kwietnia 2022 r. w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym Wydział Inżynierii Lądowej PK podpisał kolejne, szerokie i ważne porozumienie. W tym dniu Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz Prodziekan dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK spotkali się z przedstawicielami firmy SWECO POLSKA Sp. z o.o. Dyrektorem Biura Projektowego SWECO Polska w Krakowie Maciejem Olejarczykiem oraz Mariuszem Gorczowskim - Kierownikiem Zespołu BIM.

Zawarte porozumienie dotyczy:

profilowania zajęć semestralnych i działalności Kół Naukowych

organizowania praktyk studenckich  

współpracy przy rozwiązywaniu problemów technologiczno-realizacyjnych występujących w procesie projektowania i budowy

wnioskowania o projekty badawcze dot. zwłaszcza rozwiązań w zakresie budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego

opracowywania ekspertyz, opracowywanie rozwiązań do procesu przetargowego, wspólne uczestnictwo w opracowywaniu nowych technologii

fundowania nagród za wybitne prace dyplomowe, organizowanie szkoleń i przygotowywanie inicjatyw wspierających rozwój kompetencji.

 

Współpraca przyniesie wiele korzyści zarówno firmie SWECO jak i Wydziałowi Inżynierii Lądowej PK.

fot. Jan Zych, od lewej: Mariusz Gorczowski - Kierownik Zespołu BIM, Maciej Olejarczyk - Dyrektor Biura Projektowego Sweco Polska w Krakowie, Dziekan WIL PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Prodziekan WIL PK dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK