5 czerwca 2020 r. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata podpisał z przedstawicielami krakowskiej firmy budowlanej Mota-Engil Central Europe S.A. porozumienie w sprawie fundowania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Budownictwo, specjalności: DUA, KBI, TOB, MiBP, BHiG i BIM.