15 lutego 2022 r. w gabinecie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK, prof. Andrzeja Szaraty odbyło się kolejne spotkanie z kategorii nawiązywania współpracy naukowej i badawczej. Dla studentów współdziałanie firmy i wydziału zaowocuje korzyściami w postaci stypendiów, wykładów zamawianych czy wyjazdów technicznych na budowy. Dla firmy naukowcy WIL będą wparciem w rozwoju i doradcą podczas składania wniosków o projekty i granty.

Profesor Szarata gościł członków Zarządu i Dyrekcję PBW Inżynieria Sp. z o.o. O/Wrocław: Marcelinę Thai Van, Pawła Dorada  i Bartłomieja Pietruszewskiego. Firma specjalizuje się w budownictwie hydrotechnicznym. Inicjatorami spotkania byli p. Janusz Filipczyk - Kierownik PBW Oddział Kraków oraz prof. Artur Radecki-Pawlik z WIL.

Spotkanie zaowocowało podpisaniem porozumienia w dniu 17 marca 2022r. do współdziałania w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych i ocen przydatności wdrażania nowych rozwiązań technicznych.