tytuł pracy doktorskiej: „Numeryczna analiza ograniczania drgań transportowych przez wibroizolacyjną przegrodę w gruncie"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.01.2019r.