tytuł pracy doktorskiej: „The impact of using cargo bikes in cities on reducing environmental pollution” (pol. Wpływ wykorzystania rowerów towarowych w miastach na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska)"
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina:  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia postępowania doktorskiego: 13.09.2023r.

link do BIP