tytuł pracy doktorskiej: „Numerical modeling of chemo-hydro-mechanical interaction in cohesive-frictional materials” (pol. Modelowanie numeryczne chemo-hydro-mechanicznej interakcji w materiałach z tarciem i kohezją)
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina:  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia postępowania doktorskiego: 13.09.2023r.

link do BIP