W dniu 15 lutego 2024 r. zostało podpisane kolejne ważne porozumienie dot. współpracy ramowej (wspólne szkoleni,a konferencje, wnioskowanie o projekty, współpraca badawcza oraz jak niżej) firmy PREFA Solutinos Group Sp. z o.o. z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

W gabinecie Dziekana Wydziału IL spotkali się Marcin Witowski - właściciel oraz z upoważnienia drugiego z właścicieli, Szymon Proniak - Dyrektor operacyjny, Dziekan WIL dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK oraz Kierownik Katedry Zarządzania w Budownictwie, prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, która będzie głównym koordynatorem działań.

Głównymi elementami współpracy będzie pomoc w tworzeniu i dalszej działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego stworzenie jest planowane przez Firmę. Centrum z kolei ma być bazą do rozwoju nowych, ekologicznych rozwiązań i technologii usprawniających realizację dotychczas oferowanych przez firmę pomieszczeń i domów modułowych. Wszystko to związane będzie z dydaktyką, czyli dla studentów praktyki, staże, pomoc w tworzeniu prac dyplomowych związanych z profilem firmy. A w przyszłości oferty zatrudnienia. 

PREFA Solutions powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku budowlanego, który ze względu na wciąż kurczącą się liczbę specjalistów przy równoczesnym wzroście liczby inwestycji budowlanych oczekiwał od wykonawców rozwiązań efektywnych, szybkich i trwałych. To właśnie prefabrykacja i budownictwo modułowe okazało się właściwą drogą. Firma ściśle związana jest z PREFA House.

Zdj. Jan Zych