Rozkłady zajęć dla pozostałych lat dostępne będą w późniejszym terminie.

Informacji o zajęciach zdalnych należy szukać w Wirtualnym dziekanacie.

Informacji o wyborze języka obcego, dla studentów zaczynających lektorat, zostaną podane w najbliższym czasie.

Kolejność nazwisk prowadzących w rozkładach odpowiada kolejnym numerom podgrup projektowych lub laboratoryjnych.

W rozkładach zajęć podane zostały podziały na grupy/podgrupy dla każdego rodzaju zajęć. Numery grup/podgrup na dany semestr można sprawdzić na karcie studenta w Wirtualnym dziekanacie w menu "grupy".

  Każda grupa dziekańska posiada osobny rozkład zajęć. Poniżej znajduje się spis oznaczeń, które w tabeli z rozkładem informują o podgrupie projektowej lub laboratoryjnej w danej grupie dziekańskiej:
 • (P1) - pierwsza grupa proj.
 • (P2) - druga grupa proj.
 • (K1) - pierwsza grupa lab. komp.
 • (K2) - druga grupa lab. komp.
 • (K3) - trzecia grupa lab. komp.
 • (L1) - pierwsza grupa lab.
 • (L2) - druga grupa lab.
 • (L3) - trzecia grupa lab.
 • Oznaczenia te nie informują o numerze sali.

Oznaczenie numeru sali znajduje się w tabeli z rozkładem lub obok nazwiska prowadzącego. Oznaczenie "zdal." informuje o tym, że dane zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Terminy zjazdów