tytuł osiągnięcia naukowego: dwa cykle powiązanych tematycznie publikacji:
1) nt. "Model nowej generacji systemowego projektowania budynków z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i komfortu użytkowania"
2) nt. "Metodyka poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych z uwzględnieniem zmiany funkcji użytkowania"

dziedzina: nauki inżynieryjno - techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport