tytuł osiągnięcia naukowego: monografia naukowa pt. „Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych”
oraz cykl powiązanych tematycznie publikacji pt. „Modelowanie i analiza strukturalna problemów decyzyjnych w budownictwie z uwzględnieniem logiki rozmytej”

dziedzina: nauki inżynieryjno - techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport