tytuł osiągnięcia naukowego: cykl powiązanych tematycznie publikacji pt. „Poprawa wybranych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez dobór materiałów budowlanych używanych do poziomego oznakowania dróg”

dziedzina: nauki inżynieryjno - techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport