STUDIA STACJONARNE

 I stopnia 3,5- letnie; bez specjalności:

  • kierunek budownictwo
  • kierunek budownictwo w języku angielskim
  • kierunek transport

 

STUDIA STACJONARNE

II stopnia 1,5-roczne

  • kierunek budownictwo; specjalności:

budowle – informacja i modelowanie (BIM)

budownictwo hydrotechniczne i geotechnika

infrastruktura drogowa i kolejowa

konstrukcje budowlane i inżynierskie

mechanika konstrukcji inżynierskich

mosty i budowle podziemne

technologia i organizacja budownictwa

 

  • kierunek budownictwo w języku angielskim; specjalność:

structural design and management in civil engineering (projektowanie konstrukcji i zarządzanie w budownictwie)

 

  • kierunek transport; specjalności:

logistyka i spedycja

transport kolejowy

transport miejski

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 I stopnia 4,5-roczne, bez specjalności:

  • kierunek budownictwo
  • kierunek transport

 

STUDIA NIESTACJONARNE

II stopnia 2-letnie

 

  • kierunek budownictwo; specjalności:

infrastruktura drogowa i kolejowa

konstrukcje budowlane i inżynierskie

technologia i organizacja budownictwa

 

  • kierunek transport; specjalności:

logistyka i spedycja

transport kolejowy

transport miejski