tytuł pracy doktorskiej: „Po-pożarowa degradacja wybranych stali stosowanych w budownictwie w świetle wyników eksperymentalnych uzyskanych w zinstrumentalizowanej próbie udarności Charpy’ego”
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina:  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia postępowania doktorskiego: 17.09.2020r.

link do BIP