tytuł pracy doktorskiej: „Zastosowanie popiołów powstałych ze spalania osadów ściekowych w kompozytach cementowych"
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina:  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia postępowania doktorskiego: 21.01.2021r.

link do BIP