W dniu 10 kwietnia 2024 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podpisał ramowe porozumienie o współpracy z ICE Poland będącym podmiotem zależnym od Institution of Civil Engineers z siedzibą w Londynie.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony ICE Adrian Biesaga IEng FICE MRICS, Filip Trzeciak CEng MICE oraz Mateusz Kotlarski CEng MICE - reprezentanci ICE w Polsce, z ramienia WIL dziekan wydziału dr hab. Lucyna Domagała, prof. PK oraz Prodziekan dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK.

Institution of Civil Engineers jest jedną z najstarszych organizacji stowarzyszających inżynierów budownictwa z całego świata, która ma na celu wspieranie rozwoju i promowanie inżynierii lądowej poprzez organizowanie szkoleń, wydarzeń, publikacji oraz wdrażanie standardów i najlepszych praktyk w branży. ICE ma moc nadawania odpowiednika naszych polskich uprawnień, które są honorowane na całym świecie (na mocy porozumienia między ICE, a PIIB oraz również w Polsce).

Początkowa faza współpracy obejmuje ofertę członkostwa w Instytucie studentom Politechniki, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści w ich rozwoju i przyszłej karierze zawodowej. Powstanie komitet "Student Chapter" działającego przy Politechnice Krakowskiej. Celem działania "Student Chapter" ICE jest poszerzanie wiedzy oraz perspektyw studentów poprzez umożliwienie im międzynarodowej wymiany wiedzy na temat inżynierii i budownictwa na całym świecie. Uczestnictwo w komitecie pozwala na skorzystanie z wielu zalet, m.in.:

 • Wymianę informacji z inżynierami z całego świata oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach i prezentacjach na całym świecie
 • Możliwość organizacji eventów wewnętrznych i zewnętrznych, a także wsparcie ze strony ICE w ich organizacji
 • Bezpłatną możliwość korzystania z zasobów ICE (bibliotek, szkoleń online, prasy)
 • Uczestnictwo w wykładach, konferencjach i innego rodzaju wartościowych spotkaniach
 • Możliwość zdobycia finansowania do projektów naukowych oraz możliwość prezentowania projektów na forum międzynarodowym
 • Organizację wykładów i zapraszanie osobistości z branży na swoją uczelnię
 • Kolaborację z innymi komitetami "Student Chapters" na poziomie globalnym
 • Wsparcie ze strony starszych członków ICE w dalszej karierze zawodowej

Pozostałe punkty porozumienia obejmują:

 • umożliwianie praktyk i wizyt zawodowych studentów Uczelni w podmiotach współpracujących z Organizacją;
 • przygotowanie i prowadzenie przez członków Organizacji wybranych wykładów monograficznych dla studentów Uczelni;
 • wspólne formułowania tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów Uczelni;
 • współpraca w zakresie zatrudnienia absolwentów Uczelni w jednostkach współpracujących z Organizacją;
 • organizowania i udziału w seminariach, webinarach, konferencjach naukowo-technicznych;
 • współpracy w zakresie aplikowania o projekty badawcze z podmiotami współpracującymi z Organizacją;
 • wsparciu studentów i absolwentów Uczelni w kwestiach członkowskich wewnątrz Organizacji

Partnerstwo między ICE oraz Politechniką, Wydziałem przyniesie wymierne korzyści studentom, szczególnie tym, którzy realizują studia w języku angielskim, ale też pozostałym członkom akademickiej społeczności na innych płaszczyznach współpracy.

 

fot. Jan Zych