tytuł pracy doktorskiej: „Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport