tytuł pracy doktorskiej: „Modele planowania dostaw autogazu do sieci stacji paliw”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport