tytuł pracy doktorskiej: „Nośność belek zespolonych drewniano-szklanych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo