19 kwietnia 2024 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej odwiedzili uczniowie z Technikum Budowlanego z Myślenic (z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja).

Początkowo uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych: dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Macieja Urbana i dr inż. Teresę Zych. Uczniowie zdobywali tam wiedzę z technologii i właściwości materiałów budowlanych (betonu, kamienia, ceramiki).

Następnie nasi goście odwiedzili laboratoria innych Katedr w ramach "Dnia Otwartego Politechniki Krakowskiej", poznając zakres badań wykonywanych na Wydziale Inżynierii Lądowej, zarówno w ramach działalności dydaktycznej, jak i naukowej Wydziału.

To kolejne spotkanie z uczniami tej szkoły. Od kilku lat uczniowie z Myślenic przyjeżdżają regularnie do Krakowa na laboratoryjne zajęcia edukacyjne. Wszak szkolenie praktyczne jest bardzo ważną formą kształcenia, o czym mówią słowa Leonardo da Vinci: „Mądrość jest córką doświadczenia”.