Informujemy, że ostatecznie rozstrzygnięto pierwszą część, drugiej edycji konkursu na najlepsza prace dyplomową z  zakresu konstrukcji i technologii w budownictwie firmy ERBET obronioną na WIL PK w roku akademickim 2023/2024.

Nagrodę I stopnia, za pracę inżynierską otrzymuje inż. Jakub Pęcak.

Pod opieką dr. hab. inż. Tomasza Zdeba, prof. PK napisał pracę pt. "Wybrane właściwości modyfikowanych zaczynów cementowych do iniekcji kanałów kablowych w konstrukcjach sprężonych".

Gratulujemy! Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2024/2025 w październiku 2024 r.