em. prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski
(1924-2004)
członek rzeczywisty PAN
członek czynny PAU
doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej
em. prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
członek rzeczywisty PAN
członek czynny PAU
doktor honoris causa Politechniki Budapeszteńskiej
em. prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer
członek korespondent PAU