Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie zorganizował kolejną, 51. edycję  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa. Złożono w nim prace I i II stopnia absolwentów uczelni wyższych Krakowa obronione w 2023 roku. Regulamin konkursu dopuszcza również udział prac absolwentów uczelni z innych miast, jeśli dotyczą tematyki transportowej Krakowa i Małopolski.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 36 prac inżynierskich i magisterskich: 24 prace z Politechniki Krakowskiej, 5 prac z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5 prac z Akademii Górniczo-Hutniczej i 2 prace z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prace dyplomowe oceniane były przez specjalistów – praktyków z poszczególnych dziedzin, każdą pracę oceniało dwóch niezależnych członków Kapituły Konkursu.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbyła się w dniu 20 maja 2024 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W uroczystości uczestniczył Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – dr inż. Aleksandra Faron.

Laureaci z Politechniki Krakowskiej:

PRACE INŻYNIERSKIE

Kategoria: infrastruktura transportu

I miejsce – praca prowadzona przez dr. inż. Łukasza Ścisło pt.: „Niskokosztowy system do monitorowania i geolokalizacji transportów wrażliwych oparty o czujniki telefonu komórkowego, aplikacje MATLAB I MATLAB MOBILE”, autor: Mateusz Kulesza

II miejsce – praca prowadzona przez dr. inż. Jana Gertza, prof. PK pt.: „Systemy  monitoringu wizyjnego stosowane na obiektach obsługi pasażerskiej w PKP PKL SA”, autorka: Patrycja Giza

Kategoria: procesy transportowe

I miejsce – praca prowadzona przez dr. inż. Krystiana Baneta pt.: „Koncepcja zmian obsługi transportowej obszaru Prądnik Czerwony Wschód w Krakowie”, autorka: Edyta Sendrowicz

II miejsce – praca prowadzona przez dr. inż. Jana Gertza, prof. PK pt.: „Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach granicznych”, autor: Kamil Drąg

Dwa równorzędne III miejsca – praca prowadzona przez dr inż. Zofię Bryniarską pt.: „Analiza poziomu informacji pasażerskiej w pojazdach Krakowskiej Komunikacji Miejskiej”, autor: Antoni Krawiec oraz praca prowadzona przez dr. hab. Piotra Kozioła, prof. PK pt.: „Funkcjonowanie terminalu intermodalnego w Brzesku”, autor: Dawid Adamus

Dwa równorzędne wyróżnienia – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin pt.: „Analiza i ocena systemu transportu pasażerskiego w aglomeracji krośnieńskiej”, autorka: Maria Magdalena Materniak oraz praca prowadzona przez dr. inż. Krystiana Baneta pt.: „Koncepcja zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i obsłudze transportowej obszaru Salomea – Okęcie Zachód w Warszawie”, autorka: Gabriela Magdalena Ptak

PRACE MAGISTERSKIE

Kategoria: infrastruktura transportu

II miejsce – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Faron pt.: „Koncepcja przekształceń obszaru w Centrum Miasta w oparciu o wytyczne URBAN VEHICLE ACCESS REGULATIONS jako element polityki mobilności na przykładzie rejonu Zabłocia w Krakowie”, autorka: Marcelina Kowalczyk

III miejsce – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Faron pt.: „Koncepcja przekształceń funkcjonalnych na przykładzie fragmentu ul. Kalwaryjskiej w Krakowie, uwzględniająca ideę zrównoważonej mobilności w miastach”, autorka: Anna Małek

Kategoria: procesy transportowe

II miejsce – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin pt.: „Możliwości wykorzystania kolei w obsłudze podróży wewnątrzmiejskich na przykładzie Aglomeracji Łódzkiej”, autor: Filip Bejmert

II miejsce – praca prowadzona przez dr. inż. Mariusza Dudka pt.: „Obsługa transportowa obszarów wiejskich na przykładzie powiatu żywieckiego”, autorka: Katarzyna Mieszczak

III miejsce – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin pt.: „Wpływ konfliktów światowych na globalne łańcuchy dostaw”, autor: Karol Smul

Więcej na ten temat.

fot. Jan Zych