tytuł pracy doktorskiej: „Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo