Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych:

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa energooszczędnego.

W MLBE naukowcy Politechniki Krakowskiej prowadzą dwa typy badań – badania podstawowe, wykonywane w warunkach laboratoryjnych przy użyciu sprzętu badawczego oraz badania „in situ” (łac. „w miejscu”), prowadzone na podstawie odczytów z systemu pomiarowego budynku w trakcie jego użytkowania. Badania „in situ” czyli badania obiektów w warunkach naturalnych to jedna z bardziej obiecujących i rozwojowych metod badawczych, pozwalająca na sformułowanie dokładnych wniosków o funkcjonowaniu budynku. MLBE jest jedynym w Polsce kompleksowym laboratorium w skali naturalnej, umożliwiającym badania energooszczędności materiałów, instalacji oraz poszczególnych elementów budynku.

Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badań nowoczesnych technologii, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacji, a także sprzęt do oceny komfortu cieplnego osób w budynku i mikroklimatu wnętrz.