Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych:

  • Metody dyskretyzacji (MES, MRS, MEB, metody bezsiatkowe, a zwłaszcza ich wersje adaptacyjne), pozwalające na wiarygodne i efektywne rozwiązywanie wybranych zagadnień mechaniki, inżynierii lądowej oraz dziedzin pokrewnych;
  • Metody sztucznej inteligencji (szczególnie zastosowania sztucznych sieci neuronowych, wnioskowania rozmytego i algorytmów genetycznych) w mechanice i inżynierii lądowej;
  • Mechanika materiałów i konstrukcji (szczególnie analiza złożonych modeli i procesów nieliniowych, wieloskalowych, przebiegających w czasie) i zagadnienia multidyscyplinarne;
  • Efektywne metody homogenizacji obliczeniowej ośrodków niejednorodnych;
  • Teoria i implementacja metod odwrotnych z wykorzystaniem danych doświadczalnych;
  • Metody tworzenia oprogramowania (szczególnie integracja software'u, generacja siatek, programowanie równoległe i rozproszone);