tytuł osiągnięcia naukowego: cykl publikacji powiązanych tematycznie nt.”Nieciągłe pola w numerycznej analizie wybranych problemów mechaniki ciał stałych”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: mechanika