tytuł osiągnięcia naukowego: monografia nt. "ZARYSOWANIE ŚCIAN ZBIORNIKÓW ŻELBETOWYCH - Teoria i projektowanie"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo