„Stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Działanie 1.1./Schemat A „Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa”).

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, wzbogacenie i unowocześnienie bazy laboratoryjnej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Projekt rozpoczął się z dniem podpisania umowy (14 października 2009 r.), zaś planowany termin zakończenia jego realizacji to 15 listopada 2011 r.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Wit Derkowski.

POWRÓT