tytuł pracy doktorskiej: „Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo