Głównym celem projektu jest:
 • podniesienie jakości i poziomu kształcenia studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK poprzez rozwój infrastruktury służącej celom dydaktycznym i badawczym;
 • poprawa warunków praktycznej nauki zawodu, umożliwiających kształtowanie kompetencji zawodowych poprzez wyposażenie bazy dydaktycznej trzech Instytutów WIL w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny.
  Zdefiniowanie celu głównego przekłada się na określenie celów szczegółowych, które sprowadzają się do:
 • unowocześnienia bazy badawczo-rozwojowej służącej dydaktyce i dostosowania jej do nowych standardów;
 • rozwój infrastruktury służącej działalności dydaktycznej na poziomie wyższym;
 • zwiększenia efektywności kształcenia;
 • uatrakcyjnienia oferty studiów na kierunku budownictwo;
 • poprawy warunków nauczania;
 • poprawy warunków pracy wykładowców;
 • dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy odnośnie umiejętności i wiedzy oczekiwanej przez pracodawców od absolwentów uczelni technicznych;
 • dostosowanie kształcenia na kierunku budownictwo do nowych technologii;
 • podniesienie standardu technicznego laboratoriów dydaktycznych;
 • wzmocnienie prestiżu uczelni.

POWRÓT