Na realizację przedsięwzięcia składa się zakup 116 sztuk aparatury naukowo-badawczej dla laboratoriów dydaktycznych oraz adaptacja pomieszczeń.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania, w które zaangażowane będą trzy Instytuty Wydziału Inżynierii Lądowej:

Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L-1)

 • zakup aparatury do laboratorium konstrukcji budowlanych;
 • zakup aparatury do laboratorium chemii budowlanej;
 • zakup aparatury do laboratorium materiałów budowlanych i technologii betonu;
 • zakup aparatury do laboratorium fizyki budowli;
 • dostosowanie pomieszczeń Instytutu L-1 na lokalizację aparatury;

W laboratoriach tych prowadzone jest kształcenie w zakresie pracy konstrukcji budowlanych lub ich fragmentów oraz materiałoznawstwa budowlanego. Nowa aparatura umożliwi lepsze przygotowanie inżyniera budownictwa do współczesnych wymagań i praktyczne zapoznanie go z najwyższej jakości nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym.

Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu (L-2)

 • zakup aparatury dla stanowiska do pomiarów własności drogowych surowców skalnych i kruszyw drogowych;
 • zakup aparatury dla stanowiska do pomiarów własności asfaltów drogowych;
 • zakup aparatury dla stanowiska do przygotowania i badania próbek mieszanek mineralno-asfaltowych;
 • dostosowanie pomieszczeń Instytutu L-2 na potrzeby lokalizacji aparatury;

Stanowiska laboratoryjne uzupełnią wyposażenie posiadane przez Wnioskodawcę, umożliwiając realizację pełnego programu badań wymaganego przy projektowaniu nawierzchni drogowych i tym samym odpowiednie przygotowanie absolwentów do praktyki inżynierskiej wraz z nabyciem wiedzy o uwarunkowaniach projektowania nawierzchni trwałych i bezpiecznych.

Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5)

 • zakup aparatury dla laboratoriów BIM;
 • adaptacja pomieszczeń na laboratoria BIM.

Laboratoria-BIM (Building Information Modelling) będą tworzone od podstaw.

POWRÓT