DZIEKAN

dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK

 • sprawy finansowe Wydziału
 • rozwój kadry Wydziału
 • sprawy osobowe Wydziału
 • sprawy studenckie - tryb odwoławczy
 • przygotowanie kolegiów dziekańskich i posiedzeń Rady Naukowej i Kolegium WIL
 • udział w Kolegium Rektorskim i Senacie
 • nagrody i odznaczenia
 • koordynacja prac związanych z akredytacją kierunków studiów
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem materiałów dla MEiN - ewaluacja dyscypliny naukowej
 • koordynacja działalności naukowo-badawczej WIL
 • koordynacja współpracy z zagranicą
 • współpraca z WRSS
 • współpraca z przemysłem, administracją samorządową oraz samorządem zawodowym
 • reprezentacja Wydziału na zewnątrz
 • wydziałowe remonty i inwestycje

Godziny przyjęć studentów / Office duty hours / Години прийому студентів

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 227,
2 piętro,budynek główny WIL

czwartki 11.00 - 12.30 office duty hours
room 227
2nd floor, main building WIL
Thursday 11.00 am - 12.30 pm стаціонарних консультацій
кім. 227
2 поверх, головний корпус WIL
Четвер 11:15 – 12:30
dyżur zdalny  - on-line duty hours  - дистанційних консультацій  -

 

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK - I zastępca

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
 • rozwój naukowy Wydziału i ewaluacja dyscypliny naukowej
 • zlecenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • opracowywanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków studiów prowadzonych na WIL i ich korekt
 • sprawy socjalne studentów stacjonarnych
 • monitorowanie jakości kształcenia

Godziny przyjęć studentów / Office duty hours / Години прийому студентів

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 225 b,
2 piętro,budynek główny WIL

wtorki 11.00-12.30 Office duty hours
room 225 b
2nd floor, main building WIL
Tuesday 11.00am-12.30 pm
стаціонарних консультацій
кім. 225
2 поверх, головний корпус WIL
         -        
dyżur zdalny czwartki 8.00-9.00 link ZOOM
on-line duty hours Thursday 8.00-9.00 am link ZOOM
дистанційних консультацій -

 

 

 PRODZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia
 • zdalne nauczanie/e-learning
 • studia zamawiane
 • kształcenie ustawiczne - studia podyplomowe, kursy, szkolenia
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • opracowywanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków studiów prowadzonych na WIL i ich korekt
 • promocja Wydziału w zakresie kierunku Budownictwo
 • współpraca ze szkołami średnimi
 • konkursy wyróżnionych prac dyplomowych w zakresie kierunku Budownictwo
 • monitorowanie jakości kształcenia

Godziny przyjęć studentów / Office duty hours / Години прийому студентів

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

 

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 225 b,
2 piętro,
budynek główny WIL

czwartki 12.30 -13.30  Office duty hours
room 225 b
2nd floor,
main building WIL
Thursday 12.30-1.30 pm.
стаціонарних консультацій
кім. 225
2 поверх,
головний корпус WIL
четвер 12.30-13.30
dyżur zdalny

spotkanie on-line,
po kontakcie mailowym:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

On-line duty hours on-line meetings
after e-mail contact:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
дистанційних консультацій онлайн-зустріч,
після електронної пошти зв’яжіться
з Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

dr inż. Aleksandra FARON

 • kier. Transport - st. stacjonarne I i II stopnia
 • kier. Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne I i II stopnia
 • opracowanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków prowadzonych na WIL i ich korekt
 • konkursy wyróżnionych prac dyplomowych w zakresie kierunku Transport
 • studenckie koła naukowe
 • monitorowanie jakości kształcenia
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • współpraca z przemysłem i administracją samorządową
 • promocja Wydziału w zakresie kierunku Transport

Godziny przyjęć studentów / Office duty hours / Години прийому студентів

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 225 b,
2 piętro,budynek główny WIL

  środy 14.00-15.00 office duty hours
room 225 b
2nd floor, main building WIL
Wednesday 2.00-3.00 pm
стаціонарних консультацій
кім. 225
2 поверх, головний корпус WIL
Середа 14.00-15.00
dyżur zdalny  - on-line duty hours  - дистанційних консультацій -

 

 

 

PRODZIEKAN
dr inż. Marcin TEKIELI

 • kier. Transport - studia niestacjonarne I i II stopnia
 • kier. Budownictwo - studia niestacjonarne I i II stopnia
 • opracowanie projektów programów studiów niestacjonarnych kierunków studiów prowadzonych na WIL i ich korekt
 • zlecenia zajęć na studiach niestacjonarnych
 • sprawy socjalne studentów studiów niestacjonarnych
 • monitorowanie jakości kształcenia
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • materiały promocyjne Wydziału w wersji drukowanej i elektronicznej
 • infrastruktura teleinformatyczna Wydziału
 • zasoby licencjonowanego oprogramowana do celów dydaktycznych i naukowych

 

Godziny przyjęć studentów / Office duty hours / Години прийому студентів

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 225 b,
2 piętro, budynek główny WIL

piątek 01.03.2024: 15.00-16.00
sobota 13.04.2024: 12.00-13.00
sobota 11.05.2024: 12.00-13.00
sobota 08.06.2024: 12.00-13.00

office duty hours
room 225 b
2nd floor, main building WIL
       -         стаціонарних консультацій
кім. 225
2 поверх, головний корпус WIL
-  
dyżur zdalny piątki: 14.00-15.00

(po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
on-line duty hours - дистанційних консультацій    -       

 

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH WIL
dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK

Godziny przyjęć słuchaczy

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті.

 

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 225 b,
2 piętro,
budynek główny WIL

czwartki 12.30 -13.30  Office duty hours
room 225 b
2nd floor,
main building WIL
Thursday 12.30-1.30 pm
стаціонарних консультацій
кім. 225
2 поверх,
головний корпус WIL
четвер 12.30-13.30
dyżur zdalny

spotkanie on-line,
po kontakcie mailowym:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

On-line duty hours on-line meetings
after e-mail contact:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
дистанційних консультацій онлайн-зустріч,
після електронної пошти зв’яжіться
з Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS+ WIL
dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK

Godziny przyjęć studentów / Office duty hours / Години прийому студентів

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 225 b,
2 piętro,budynek główny WIL

wtorki 11.00-12.30 Office duty hours
room 225 b
2nd floor, main building WIL
Tuesday 11.00am-12.30pm стаціонарних консультацій
кім. 225
2 поверх, головний корпус WIL
         -        
dyżur zdalny czwartki 8.00-9.00 link ZOOM
on-line duty hours Thursday 8.00-9.00 am link ZOOM
дистанційних консультацій -