W nawiązaniu do Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej (§ 23) oraz uchwały Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej określa się kryteria wyboru wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo - dydaktycznych:

Obowiązujące:

uchwała RN WIL z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zał. nr 3 (.doc)

 

 

 

archiwalne:

uchwała RN WIL z 16 listopada 2022 r.