Informacje ogólne

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Systemów Transportowych.

Działalność naukowa i dydaktyczna

    W ramach praca naukowo badawczej zajmuje się:
  • modelowaniem procesów transportowych,
  • planowaniem i projektowaniem systemów transportowych,
  • jakością komunikacji miejskiej,
  • usprawnieniami dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: planowanie sieci transportowych, miejski transport publiczny, komunikacja zbiorowa, infrastruktura transportowa, matematyka stosowana, statystyka matematyczna w inżynierii.

Uzyskał nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny Transportu, został odznaczony Honorową Odznaką PK. Kierownik i uczestnik projektów UE prowadzonych na PK. Członek zespołów zadaniowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz uczestnik licznych inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy systemu transportowego Krakowa