Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Po ukończeniu studiów doktoranckich od 1997 r. zatrudniona w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 274 ds. betonu); członek Komisji Budownictwa Oddział Kraków Polskiej Akademii Nauk.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów związanych z technologią betonu, technologią prefabrykacji, materiałami budowlanymi oraz budownictwem ogólnym. Obszar jej zainteresowań naukowo – badawczych dotyczy przede wszystkim technologii materiałów budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych betonów lekkich. Obejmuje również wiele innych zagadnień z dziedziny budownictwa, m.in. związanych z kontrolą jakości betonu, technologią prefabrykacji, normalizacją oraz rewaloryzacją obiektów zabytkowych. Uczestniczy w projektach naukowych oraz badaniach i ekspertyzach dla przemysłu. Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego.