Informacje ogólne

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, kierunku Podstawowe Problemy Techniki. Pracuje w Politechnice Krakowskiej od 1994 roku. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Działalność naukowa i dydaktyczna

    W ramach praca naukowo badawczej zajmuje się:
  • mechaniką kontaktu,
  • nanomechaniką – ze szczególnym uwzględnieniem modelowania naprężeń i deformacji nanostruktur materiałowych oraz kontynualno-molekularnego modelowania nanorurek węglowych i grafenu,
  • mechaniką materiałów komórkowych z naciskiem na analizę zagadnień kontaktowych struktur auksetycznych.

Za pracę naukową otrzymała stypendium Fundacji Nauki Polskiej na rok 1995 oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: mechanika teoretyczna (również w języku angielskim), mechanika techniczna, teoria sprężystości, matematyczne metody w mechanice.