PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (L7)
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień (L8)
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK (L13)
Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (L2)
Dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK (L10)
Dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK (L7)
Dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK (L6)