tytuł pracy doktorskiej: “Model approach for Polymer Flexible Joints in precast elements joints of concrete pavements; pol. Ujęcie modelowe polimerowych złączy podatnych w połączeniach elementów prefabrykowanych nawierzchni betonowych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo