Dr inż. Renata Kozik, prof. PK - przewodnicząca

Dr hab. inż. Krzysztof Chudyba, prof. PK
Dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
Dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
Dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
Dr inż. Mirosława Bazarnik
Dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
Dr inż. Marek Pańtak
Dr inż. Marcin Radoń
przedstawiciel WRSS - Krzysztof Szydłowski