PRZEWODNICZĄCY
Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK

CZŁONKOWIE
Prof. dr hab. inż. Witold Cecot
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK