KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY:
inż. Aneta Samek
STARSZY SPECJALISTA ds.
FINANSOWYCH:
  KIEROWNIK DZIEKANATU:
inż. Grażyna Jastrzębska   mgr inż. Marek Tupta
     
SPECJALISTA ds.
FINANSOWYCH:
  STARSI SPECJALIŚCI:
mgr Magda Zawada   lic. Beata Szostak
     
ADMINISTRATOR
BUDYNKÓW:
  SPECJALIŚCI:
 mgr inż. Adam Cholewka   mgr Urszula Czarska,
Małgorzata Kuchta,
mgr Małgorzata Madej-Matlak,
 Renata Nowak,
mgr Elżbieta Sencio
     
REFERENT ds. INFORMATYKI:  

SAMODZIELNI REFERENCI:

inż. Michał Inglot   inż. Justyna Gonciarczyk,
Ewelina Kuźmicka,
mgr inż. Joanna Lasek-Wolak,
mgr inż. Barbara Liana-Papuga,
mgr Aneta Pieczara,
mgr Anita Tokarska,
mgr Anna Traczyk
     
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SPECJALIŚCI:   REFERENCI

mgr Natalia Góralczyk,
mgr Agnieszka Knap

  lic. Paulina Nowak