Propozycje zagadnień / tematów prac doktorskich dla kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.