W dniu 21 maja 2018 r. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata podpisał z przedstawicielami firm branży kolejowej porozumienia w sprawie fundowania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Budownictwo, specjalności: DK, KBI, TOB i MiBP. Porozumienia zostały zawarte z następującymi podmiotami gospodarczymi:

  • PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.
  • Budimex S.A.
  • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.
  • STRABAG Sp. z o.o.
  • Track Tec S.A.
  • ZUE S.A.
  1. Studenci spełniający kryteria ubiegania się o stypendium fundowane składają Wniosek o przyznanie stypendium w wybranej przez siebie Firmie po uprzednim potwierdzeniu wysokości uzyskanej średniej w Dziekanacie WIL.
  2. Studenci zawierają umowy o stypendia fundowane bezpośrednio w wybranej Firmie (bez udziału Dziekanatu WIL PK)
  3. Kryteria ubiegania się o stypendia zamieszczone są w Regulaminach Fundowania Stypendiów dla studentów WIL PK: